Dopłaty do paliwa rolniczego 2019. Urzędy gmin i miast od 1 lutego mogą przyjmować od rolników wnioski o dopłaty do paliwa. Z końcem stycznia minął termin zbierania faktur potwierdzających zakup.

Do uprawy pól niezbędne jest paliwo, którego zakup to spory wydatek. Jak co roku, rolnik może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. W tym celu powinien zbierać faktury VAT. 2019 rok jest pierwszym, kiedy wprowadzono dodatkowy limit paliwa dla hodowców bydła.

Do kiedy można zbierać faktury za paliwo - olej napędowy?

Honorowane będą faktury (lub ich kopie) wystawione od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku.

Razem z wypełnionym wnioskiem (formularz 2019 do pobrania poniżej) należy złożyć faktury jako dowód zakupu oleju napędowego do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (zależnie od miejsca położenia gruntów). Termin ich dostarczenia do urzędu to 1-28 lutego 2019.

Limit dofinansowania do paliwa rolniczego w 2019 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi w tym sezonie 100 litrów do hektara, a stawka dopłaty do 1 zł. Zatem 100 zł możemy pomnożyć przez liczbę hektarów użytków rolnych. Nieco bardziej skomplikowana sprawa jest z limitem paliwa przysługującym do bydła. 30 zł mnożymy przez liczbę dużych jednostek przeliczeniowych. Średnią roczną liczbę DJP z poprzedniego roku uzyskujemy w biurze powiatowym ARiMR.

Zobacz też: Dopłaty do materiału siewnego 2019. Od 15 stycznia można składać wnioski

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe:

  • Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,36;
  • Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,9;
  • Buhaje powyżej 18 miesiąca – 1,4;
  • Cielęta do 6 miesiąca – 0,15;
  • Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,3;
  • Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,8;
  • Krowy - 1.

Kiedy wypłata zwrotu za paliwo w 2019 roku?

Pieniądze wypłacane będą 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie. Kolejny termin składana wniosków to od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. (faktury od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.), wypłata w październiku.

Zobacz też: Harmonogram naboru o dopłaty rolnicze w 2019 roku. PROW 2014-2020 [daty]

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

"Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku", wyjaśnia rolnikom gmina Złotniki Kujawskie.

_____________________________

Agro Pomorska odcinek 48, premiera 29.01.2019