Dolny Śląsk na dobrych torach

Materiał informacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lubin Błażej Mstowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W grudniu minie rok od przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego na ważnej dolnośląskiej trasie z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa. Inwestycja PKP Polskich Linii kolejowych S.A. za 233 mln zł otworzyła nowe możliwości podróży regionalnych i dalekobieżnych. Zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu. Transport towarów koleją stał się sprawniejszy.

Inwestycja zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na trasie Legnica – Rudna Gwizdanów to projekt za 233 mln zł współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej podróż koleją z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa trwa 35 minut, a z Głogowa do Wrocławia – 90 minut.

Przedsięwzięcie wpisuje się w znaczącą poprawę komunikacji na terenie województwa dolnośląskiego i na sieci kolejowej. Wykonane prace mają istotne znaczenie dla transportu towarów, szczególnie przedsiębiorstw na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. likwidujemy wykluczenie komunikacyjne, zwiększamy możliwości kolei w regionie i na sieci kolejowej. Transport towarowy koleją staje się efektywniejszy i jeszcze lepiej wykorzystuje swój ekologiczny charakter. Zrealizowany projekt sprawił, że Lubin, Rzeszotary, Raszówka, Chróstnik, Rynarcice, Koźlice, Rudna zyskały bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa. Zdecydowanie łatwiejsze są podróże koleją po kraju oraz za granicę – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace na linii kolejowej obejmowały tory, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W zakresie robót znalazły się również działania zwiększające bezpieczeństwo podróży i przewozu ładunków. PLK przebudowały 18 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. Nowy wiadukt kolejowy w Koźlicach znacznie usprawnił komunikację. Przygotowane zostały również windy prowadzące na przyległy przystanek Koźlice.

Pasażerowie między Legnicą a Rudną Gwizdanowem zyskali lepszy dostęp do kolei – łatwość, szybkość i wygodę podróży. To 9 przebudowanych stacji i przystanków. Jest także nowy przystanek Lubin Stadion. – Wszystkie są przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Podobne zmiany jak na linii przez Zagłębie Miedziowe zrealizowaliśmy także na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry czy z Oleśnicy w stronę Krotoszyna – mówi Ireneusz Merchel.

Zmiany dla mieszkańców i gospodarki

Korzystamy już ze zmodernizowanego odcinka Grabowno Wielkie – Zduny na linii 281 na trasie z Wrocławia przez Milicz do Krotoszyna i z elektryfikacji linii między Węglińcem a Zgorzelcem.

Rewitalizowana jest trasa na linii 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy i dalej do Jedliny-Zdroju. Dla aglomeracji wrocławskiej istotną poprawę w komunikacji przyniesie przebudowa linii Wrocław Sołtysowice – Jelcz Laskowice. Dzięki tym inwestycjom kolej stworzy bardzo atrakcyjne czasowo warunki podróży z kilkunastu miejscowości do Wrocławia. Przebudowa głównych linii kolejowych pozwoli lepiej wykorzystać przez samorząd również trasy regionalne.

Na Dolnym Śląsku inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmują ponad 200 kilometrów linii i kilkadziesiąt stacji i przystanków. Poprawiają się również warunki dla transportu towarów. Projekty Polskich Linii Kolejowych zwiększają możliwości przewozów materiałów w Zagłębiu Miedziowym, transportu kamienia z kopalń na budowy czy przewóz koleją dużych ładunków. Sprawniejsza kolej sprzyja ochronie środowiska i bezpieczeństwu na drogach – zwraca uwagę prezes Polskich Linii Kolejowych.

Sytuacja związana z pandemią jest dodatkowym wyzwaniem dla gospodarki. Już wiosną PLK wprowadziły specjalne procedury i zasady współpracy i sprawnych rozliczeń z wykonawcami, by budowy były kontynuowane.

Inwestycje infrastrukturalne to projekty bardzo ważne społecznie, które są także motorem napędowym dla gospodarki. Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości 76 mld zł. Już korzystamy z jego efektów i na Dolnym Śląsku, i w skali kraju, a także na międzynarodowych trasach. Pandemia nie przerwała budów, podpisujemy kolejne umowy i ogłaszamy przetargi – podkreśla prezes Ireneusz Merchel.

Jak zmieniła się linia Legnica – Rudna Gwizdanów?

  • Krótszy czas podróży regionalnych i dalekobieżnych
  • 9 komfortowych, dostępnych dla wszystkich stacji i przystanków
  • Lubin Stadion – nowy przystanek
  • Efektywniejszy, szybszy przewóz towarów
  • 18 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych o wyższym poziomie zabezpieczeń
  • Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Koźlicach
  • Lepsze warunki ochrony środowiska

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
www.plk-sa.pl / www.plk-inwestycje.pl
www.portalpasazera.pl / https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj ogłoszenie