Dobre zarządzanie finansami to klucz do sukcesu – rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Artykuł sponsorowany

Powiat Wrocławski w opublikowanym właśnie w Warszawie Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego zajął zaszczytne I miejsce, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce. Komu należą się gratulacje?

Na ten niewątpliwie ogromny sukces złożyła się wspólna praca radnych i władz Powiatu Wrocławskiego oraz dyrektorów, pracowników komórek Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Sukces tym większy, bo wynika z precyzyjnej i obiektywnej analizy danych finansowych przeprowadzonej przez cieszące się dużym autorytetem i niezależnością środowiska uniwersyteckie oraz eksperckie.

Rankingów jest wiele, dlaczego właśnie zwycięstwo w tym jest tak szczególnym wyróżnieniem?

Od kilku lat, z inicjatywy Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich przygotowywany jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego objęty patronatem przez Polski Fundusz Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Dziennik „Rzeczpospolita”. To dokument naświetlający kondycję finansową polskich samorządów. Raport corocznie jest przygotowywany przez wielu ekspertów. W Polsce funkcjonuje prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu koncentrowali się na analizie dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie zadań. Każdy z badanych podmiotów podlegał tym samym kryteriom i na podstawie danych przekazywanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe możliwe stało się wybranie najbardziej gospodarnych JST. To prawdopodobnie jedyne takie opracowanie obejmujące wszystkie samorządy, apolityczne, kompleksowe i obiektywne.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego adresowany jest do 3 głównych grup odbiorców. Opracowany jest z myślą o samorządowcach, który powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki, dla przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowane zostało przy okazji także narzędzie dla zwykłych obywateli – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin, miast i powiatów.

Zwyczajowo premiera raportu ma miejsce podczas Europejskiego Kongresu Samorządów. W bieżącym roku Europejski Kongres Samorządów został przeniesiony na miesiąc grudzień, w związku z czym zdecydowano się na wcześniejsze opublikowanie wyników rankingu połączone z debatą na temat finansów i inwestycji w polskich samorządach, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Do udziału w debacie zaproszeni zostali laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2019 r., przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz eksperci w dziedzinie finansów.

Z czego według Pana wynika tak dobre zarządzanie powiatowymi finansami?

Na taki sukces składa się bardzo wiele czynników. Oczywiście podstawą są szybko rosnące przychody powiatu, wynikające m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają. Wszystko to

przekłada się na zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT. Ważne jest także, aby utrzymywać odpowiedni do potrzeb poziom inwestowania, a jednocześnie mieć zachowaną zdolność kredytową do pozyskiwania kolejnych środków. Uplasowanie się Powiatu Wrocławskiego na miejscu 1 rankingu świadczy o bardzo sprawnym i efektywnym zarządzaniu budżetem powiatu. Zasadniczy wpływ na ten awans miały władze powiatu, które dzięki swojej wytężonej pracy potrafiły znaleźć równowagę między możliwościami finansowymi, a oczekiwaniami społecznymi mieszkańców Powiatu.

Dodaj ogłoszenie