„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”

Artykuł sponsorowany

Izolacja i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa trwają już ponad dwa miesiące. Czas jest trudny dla każdego: dla pracodawców, przedsiębiorców, gestorów, hotelarzy i restauratorów, pracowników, samorządowców i mieszkańców.
Włodarze Polanicy reagują na bieżąco i czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich polaniczan. Od początku trwania tej sytuacji mieszkańcy informowani są o podejmowanych działaniach oraz stosowaniu się do wytycznych Ministra Zdrowia. Ulice miasta są opustoszałe, co oznacza, że mieszkańcy stosują się do zaleceń i pozostają w domach. Z jednej strony ta dyscyplina społeczna napawa dumą i optymizmem i dziękujemy mieszkańcom za respektowanie zasad, z drugiej zaś – ta smutna rzeczywistość dla każdego jest bardzo trudna.

Od początku trwania epidemii Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój wdrożył szereg rozwiązań, które mają na celu chronić pracowników urzędu i jednostek podległych oraz wszystkich mieszkańców, a także poprawić komfort życia polaniczan w tym ciężkim okresie.

Z uwagi na realne zagrożenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Zakład Komunalny mają ograniczony dostęp dla klientów, zaleca się załatwiać sprawy telefonicznie, mailowo lub przez E-PUAP. Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw, na drzwiach urzędu została zamontowana skrzynka pocztowa, w której można zostawiać pisma i wnioski. Zorganizowano pomoc dla starszych i potrzebujących – Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił całodobowy numer telefonu (603557768), pod który można zadzwonić i uzyskać pomoc, np. przy zrobieniu zakupów. OPS kontroluje również sytuację osób przebywających na kwarantannie. Posiłki dla najbardziej potrzebujących są cały czas wydawane i rozwozi je Straż miejska.

Ponadto Straż Miejska i Policja przeprowadzają patrole piesze i podejmują interwencje w przypadku bezzasadnego gromadzenia się ludzi.

Aby wspomóc pracę lekarzy, ratowników i pielęgniarek, Burmistrz podjął decyzję o zakupie 2 kardiomonitorów na statywie  i 4 pomp strzykawkowych dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, a także namiotu, który został rozstawiony przed SCM-em. Zakupiono również środki dezynfekujące, rękawiczki, odzież ochronną i maseczki, które zostały przekazane pracownikom Urzędu Miejskiego, OPS-u, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Ponieważ od dnia 16.04.br. obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, Burmistrz Miasta podjął działania mające na celu przekazanie maseczek ochronnych polanickim Seniorom, dlatego zakupiono 300 maseczek, które zostały nieodpłatnie przekazane członkom Związku Emerytów i Rencistów w Polanicy-Zdroju oraz pensjonariuszom Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Ponadto każdy mieszkaniec Polanicy w wieku 60+ może nieodpłatnie otrzymać maseczkę, dzwoniąc pod numer telefonu: 748681802.

„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”
„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”
„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”
„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”
„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”

Aby osoby starsze i samotne uzyskały wsparcie i potrzebną rozmowę, uruchomiono numer telefonu 505 747 441, pod którym pracownicy Dziennego Domu „Senior+” służą swoją radą i opieką.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny cały czas świadczy swą pomoc w zakresie terapii uzależnień: pod numerem 519832945 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 dyżuruje terapeuta uzależnień. Dla ofiar przemocy domowej uruchomiono numer telefonu: 748680638, pod którym pracownik OPS-u, po określeniu niezbędnych potrzeb, ustala kontakt z psychologiem.

Aby zniwelować zagrożenie w przestrzeni publicznej w dniach od 15 do 17 kwietnia, w godzinach nocnych, przeprowadzano dezynfekcję miasta: czyszczono ulice, dezynfekowano małą infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci, poręcze, barierki itd.). Dezynfekcja została przeprowadzona przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju przy wsparciu Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji.

„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”
„Czas epidemii w Polanicy-Zdroju”

Na bieżąco informujemy mieszkańców o zaleceniach i podejmowanych działaniach poprzez stronę internetową, media społecznościowe, aplikację „Blisko”. Również Ochotnicza Straż Pożarna za pomocą megafonu przypomina mieszkańcom o konieczności izolowania się i niewychodzenia z domów.

Choć epidemia jest czasem przestoju kulturalnego, systematycznie staramy się urozmaicić czas mieszkańcom, organizując zdalnie konkursy internetowe (na najpiękniejszy ogród i balkon, dla dzieci – na budki lęgowe i karmniki), natomiast Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji uruchomił „Pocztę Kulturalną” i na swoich stronach internetowych umieszcza linki z propozycjami ciekawych zajęć dla osób w każdym przedziale wiekowym. Teatr Zdrojowy pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Festiwalu "Muzyczne Parkowanie - Letnie Spotkania z Kulturą". Kwota dofinansowania wynosi: 50 000 zł. Festiwal zakłada organizację cyklu koncertów muzycznych w Parku Zdrojowym, które - z uwagi na swój kameralny charakter - będą mogły odbywać się już w zbliżającym się sezonie letnim, z zachowaniem wszystkich wymogów podyktowanych pandemią. Równocześnie instytucja ta złożyła kolejny wniosek celem otrzymania funduszy, tym razem do Narodowego Centrum Kultury. Zadanie nosi tytuł "Teatr Pani Mieci w sieci" i jest hołdem złożonym patronce teatru, w ramach obchodów 95-lecia powstania Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju. Z okazji jubileuszu powstanie też pamiątkowy film poświęcony samemu obiektowi Teatru.

Aby wspomóc restauratorów, jako pierwsi w regionie stworzyliśmy listę restauracji i barów świadczących usługi na wynos i rozpropagowaliśmy akcję w Internecie. Ogłosiliśmy także akcję wspierania lokalnych przedsiębiorców i zachęcamy do robienia zakupów w Polanicy i korzystania z usług polanickich firm. Choć zdajemy sobie sprawę z faktu, że ruch turystyczny jeszcze jest wstrzymany, rozpoczęliśmy akcję promowania miasta i zachęcamy, poprzez media społecznościowe, aby wakacje i urlopy planować właśnie w naszym kurorcie. Ogromnie liczymy na to, że turyści i kuracjusze spokojnie będą mogli do nas wkrótce wrócić.

Jesteśmy w kontakcie z naszymi miastami partnerskimi – napisaliśmy listy do włodarzy tych miast z zapewnieniem, że nieustannie wspieramy i pamiętamy o naszych przyjaciołach. Listy zostały wysłane do Telgte (Niemcy), Czeska Skalice i Jańskie Łaźnie (Czechy), Kartuz – stolicy Kaszub oraz do włoskiego miasta Comacchio, gdzie walka z koronawirusem jest nadzwyczaj trudna i nierówna.

Gmina Polanica-Zdrój pozyskała prawie 60 000 zł w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” i zakupiła 22 laptopy, które zostały przekazane do dwóch polanickich szkół podstawowych. Będą one służyły uczniom niemającym sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. Zakup komputerów nastąpił po rozpoznaniu przeprowadzonym przez dyrektorów szkół. W związku z wydanym przez Premiera RP komunikatem dotyczącym możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli, po konsultacji z dyrektorami placówek, Burmistrz podjął decyzje, że obie placówki będą zamknięte do dnia 29 maja br.

Na ogromną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki rządowemu wsparciu Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju zostanie doposażona w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Gmina Polanica-Zdrój otrzymała na ten cel dotację w wysokości 560 000 zł.

Mimo przestoju gospodarczego inwestujmy nadal w polanicką infrastrukturę: kończy się obecnie przebudowa ul. Zwycięzców, ogłoszony został przetarg na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta, kończymy wymianę tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie miasta. Pielęgnujemy zieleń: pojawiły się więc nowe nasadzenia kwiatów, a drzewa są ogławiane lub wycinane – jeśli ich stan sanitarny zagraża już bezpieczeństwu mieszkańców. Kontynuujemy programy wymiany źródeł ogrzewania i usuwania azbestu – informacje o programach można uzyskać u pracownika merytorycznego.

Otrzymaliśmy informację z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu na remonty dróg: ul. Orkana (75% dofinansowania) oraz ul. Zakopiańskiej (70% dofinansowania). Cieszymy się, że te inwestycje wspomogą branże budowlane, a przede wszystkim – poprawią komfort użytkowników tych dróg.

Walka z koronawirusem ciągle trwa. Mamy świadomość, że jeszcze długo będzie on nam towarzyszył w życiu codziennym, ale liczymy również na to, że dzięki ostrożności i samodyscyplinie wszystkich mieszkańców uda się nam go pokonać i wrócimy do dawnej, normalnej, jakże pięknej rzeczywistości.

Agata Winnicka
Zastępca Burmistrza Polanicy-Zdroju

Dodaj ogłoszenie