W tym roku z pomocy w ramach de minimis już nie skorzystamy. Ministerstwo zapewnia, że stara się o zwiększenie limitu krajowego i limitu dla jednego przedsiębiorstwa.

Polska wyczerpała 7 listopada limit pomocy de minimis. W przypadku naszego kraju górny limit pomocy de minimis wynosił w okresie 2016-2018 roku 225 700 000 euro. Górny limit krajowy ustalany jest na poziomie 1% rocznej produkcji. 9 listopada Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazywała wówczas w piśmie do ministra:

"Rolnicy są zaniepokojeni, bo już np. notariusza informują o braku możliwości skorzystania z preferencyjnej ulgi zwolnienia z opłat skarbowych oraz preferencyjnego kredytu na zakup ziemi. Wpłynie to też zapewne na pomoc „suszową” tych co mają mniej niż 30% strat i mieli skorzystać z pomocy w ramach „de minimis”. Rolnicy są rozgoryczeni z powodu tego, że często ich gospodarstwa nie wykorzystały kwoty „de minimis”, a jednak nie mogą skorzystać z pomocy. Zbliża się również czas na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego, na które też może zabraknąć limitu".

Przeczytaj też: Ustawa o kołach gospodyń wiejskich podpisana. Skąd KGW może dostać pieniądze?

Jan Krzysztof Ardanowski uczestnicząc 19 listopada w posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej apelował do komisarza Phila Hogana o pilne zwiększenie limitów krajowych na pomoc de minimis by można było zrealizować wsparcie dla rolników w niezbędnym zakresie. Odpowiedzią było, że "Komisja Europejska finalizuje prace nad propozycją w zakresie tej pomocy i będzie ona niedługo przedłożona radzie". Z pomocy korzystali w tym roku głównie rolnicy, których uprawy ucierpiały z powodu suszy czy trudniący się produkcją zwierzęcą.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami (...) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, resort rolnictwa przekazał, że udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po 1 stycznia 2019 r.

Resort zabiega o zwiększenie limitu krajowego i limitu dla jednego przedsiębiorstwa.

Źródła: KRIR, MRiRW