Centralny Port Komunikacyjny szansą dla kolei

Artykuł sponsorowany
Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale także linie kolejowe łączące CPK z wieloma regionami kraju. Centralny Port Komunikacyjny to ogromna inwestycja infrastrukturalna, która ma obsługiwać pasażerów linii lotniczych i kolejowych nie tylko z Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, ale z całego świata. Dzięki tej inwestycji Polska ma zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ,,Solidarność" ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Warunkiem rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych.

Koleją do CPK

Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK z terenu całego kraju. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego „Solidarność” i Warszawy.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budowy systemu kolejowego podjęły się spółki CPK i PKP PLK.

Horyzont czasowy do 2040 r.

W ramach etapu zero ma zostać wybudowanych 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

Program zakłada, że z ponad 100 polskich miast będzie można dojechać bezpośrednio do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny, a z centrum Warszawy do CPK – 15 minut. Niezwykle ważnym aspektem Programu Kolejowego CPK jest fakt, że realizowane w jego ramach zadania przyczynią się do zrównoważenia transportu w Polsce, który obecnie w znaczącej przewadze opiera się na infrastrukturze drogowej z niedostatecznym udziałem kolei.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Spółki kolejowe spółek upatrują w realizacji Programu Kolejowego w ramach CPK szans na dynamiczny rozwój tej gałęzi transportu. Ponieważ kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, inwestycje w infrastrukturze kolejowej otrzymują również wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Ma to związek z faktem, że kolej realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Współpraca kolejowych spółek

W realizacji tak ogromnej inwestycji, obejmującej zasięgiem cały kraj, uczestniczy wiele firm działających w branży kolejowej. Prace w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmują szeroki zakres działań, w który wpisują się kompetencje i wieloletnie doświadczenie Krakowskich Zakładów Automatyki SA – firmy od lat uczestniczącej w modernizacji i podnoszeniu komfortu i bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP i Ministerstwa Infrastruktury.

Dodaj ogłoszenie