Budżet obywatelski Wrocławia. Znamy wszystkie - 224 propozycje (PEŁNA LISTA)

Magdalena Kozioł
W okolicach os. Nadodrze, Dw. Nadodrze, ul. Jedności Narodowej, Słowiańskiej, Nowowiejskiej mają powstać stacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego
W okolicach os. Nadodrze, Dw. Nadodrze, ul. Jedności Narodowej, Słowiańskiej, Nowowiejskiej mają powstać stacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego fot. Nextbike
Jest wreszcie pełna lista 224 wniosków do budżetu obywatelskiego, które do biura rady miejskiej wpłynęły do 20 kwietnia. Teraz do 22 maja wszystkie projekty zostaną zweryfikowane. Głosowanie nad tymi, które będą zrealizowane zaplanowane jest od 4 do 17 czerwca. Walka toczy się o 2 mln zł z budżetu Wrocławia.

Budżet obywatelski 2013 - LISTA INICJATYW:

Które propozycje powinny zostać zrealizowane? (GŁOSUJ)

[*] 1. dokończenie budowy chodnika wraz z infrastrukturą ul. Klasztorna 56-60 - 41 tys. zł
[*] 2. URBANFIT - ogólnodostępne miejsce kształtowania sprawności fizycznej na wolnym powietrzu 1) boisko trawiaste przy ul. Chorzowskiej, 2) tereny zielone przy ul. Górnośląskiej - 500 tys. zł
[*] 3. rewitalizacja wąskiego skweru na ul. [*] 4. nasadzenia wzdłuż ulic na nowej części osiedla Gaj ul. Strońska i Piławska - 150 tys. zł
[*] 5. chodnik od str. Szk. Podst. nr 52, ul. Radosna - 20 tys. zł
[*] 6. łącznik między peronami tramwajowymi ul. Powstańców Śl. przystanek "Wielka"ul. Powstańców Śl. przystanek "Wielka" - 5 tys. zł
[*] 7. chodnikowe barierki ochronne od strony ulicy na moście Grunwaldzkim - 174 tys. zł
[*] 8. zagospodarowanie zieleni obręb ul. Charkowskiej, Królewskiej i Kujbyszewskiej - Psie Pole - Zakrzów - 440 tys. zł
[*] 9. budowa parkingu dla pojazdów osobowych ul. Weigla - 275 tys. zł
[*] 10. posprzątanie i wykarczowanie krzewów z parku przy Stadionie Olimpijskim, al. Paderewskiego, kanały Odry - 60 tys. zł
[*] 11. poprawa standardu rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego nad Odrą i zagospodarowanie sąsiadujących terenów zielonych, Dąbie - 90 tys. zł
[*] 12. budowa Parkour Parku "Wrocławski Flow", ul. Morwowa - 482 326,30 zł
[*] 13. wyznaczenie pasa rowerowego, ul. Ruska - 30 tys. zł
[*] 14. zmiana funkcji parku na Karłowicach na rekreacyjno sportową Karłowice, rejon ul. Czajkowskiego; Asnyka, Konopnickiej, Makuszyńskiego - 216 tys. zł
[*] 15. znaczenie pasów rowerowych od pl. Kościuszki do ul. Kazimierza Wielkiego - 250 tys. zł
[*] 16. rewitalizacja podwórka kwartał ulic Powstańców Śl, Wandy, Sztabowej, Spadochronia - 340 tys. zł
[*] 17. zagospodarowanie terenu międzyblokowego ul. Szklarska os. Pilczyce - 62 500 zł
[*] 18. Atrakcyjnie i bezpiecznie - to Nasz Kosmos !teren szkoły podstawowej nr 118 ul. Bulwar Ikara- 19 285 421,33 zł
[*] 19. budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci ul. Wędkarzy, ul. Piłkarzy, skrzyżowanie ul. Wędkarzy i Siatkarzy os. Rędzin - 20 tys. zł
[*] 20. plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim dla młodszych, starszych i najstarszych Muchobór Wielki ul. Stanisławowska, Buczacka - nad potokiem Kasina - 411 tys. zł

[*] 21. budowa chodnika wzdłuż łącznika osiedla Cichy Kącik z ul. Mińską wraz z oświetleniem ul. Tyrmanda - 114 800 zł
[*] 22. modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Parku Słonecznego na os. Gaj ul. - Orzechowa 435 tys. zł
[*] 23. budowa ścieżki rowerowej łączącej Las Osobowicki z terenami rekreacyjnymi w okolicach osiedla Rędzin ul. Osobowicka - Wędkarzy - 250 tys. zł
[*] 24. odbudowa i rozwój funkcji rekreacyjnych w Lesie Osobowickim - 230 tys. zł
[*] 25. rolkowisko w parku "Polana Popowicka" - 360 tys. zł
[*] 26. plac zabaw skrzyżowanie ul. Czajkowskiego i Długosza - 17 118 zł
[*] 27. rewitalizacja podwórka wnętrze międzyblokowe budynków między ul. Energetyczną a Pretficza - 200 tys. zł
[*] 28. wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika Kuźniki, ul. Hermanowska 87 300 zł
[*] 29. rewitalizacja podwórka wraz z budową obiektów małej architektury podwórko w kwartale ul. Lelewela 17 do 23 oraz Prosta 46 - 340 tys. zł
[*] 30. budowa estrady w parku Południowym estrada w bliskim sąsiedztwie pomnika Fryderyka Chopina - 345 tys. zł
[*] 31. budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz os. Starszych park Pawłowice - 260 tys. zł
[*] 32. zygzak oporowski - zagospodarowanie terenów zielonych wraz ze ścieżką spacerową, ciągiem pieszo-jezdnym i miejscem spotkań sąsiadów ul. Maleczyńskich - Wysłoucha - 200 tys. zł
[*] 33. projekt zagospodarowania wnętrza międzyblokowego pt. Kolorowe Słońceteren przedszkola na 107 ul. Stysia 71 - 108 954 zł
[*] 34. remont chodników, dróg dojazdowych, wykonanie oświetlenia, ławki, kosze na śmieci, mały plac zabaw wraz z jego ogrodzeniem, rekultywacja zieleni ul. Sudecka, Sztabowa, Pocztowa - 158 tys zł
[*] 35. budowa miejsc postojowych przy ul. Orzechowej nr 60, SP 90, Gmin. 25 obręb Gaj - 480 tys zł
[*] 36. remont chodnika oraz budowa parkingów dla samochodów osobowychul. Tomaszowska oraz Przestrzenna - 240 tys. zł
[*] 37. siłownia zewnętrzna Strachocin - Swojczyce - Wojnówul. Strachocińska, Tatarakowa, Wieśniacza - 39 495 zł
[*] 38. zagospodarowanie rekreacyjne skweru wraz z budową chodnika, skwer ul. Mińskiej i Tyrmanda - 338 284,48 zł
[*] 39. mini ogródek jordanowski z boiskiem sportowym, ul. Pirenejska i Lądecka - 224 695 zł
[*] 40. plac do jazdy na deskorolkach pod estakadą AOW, ul. Warciańska / al. Śląska - 250 tys. zł

[*] 41. rewitalizacja zieleni na skrzyżowaniu oraz we wnętrzu podwórkowym skrzyżowanie ul. Kruczej i Mieleckiej, wnętrze ul. Krucza/Mielecka/Tarnobrzeska - 21 300 zł
[*] 42. wyremontowanie autobusu Fredruś, historycznego symbolu Wrocławia, Zajezdnia IV Borek - 120 tys. zł
[*] 43. budowa chodnika w ciągu ul. Jarnołtowskiej ul. Jarnołtowska os. Jerzmanowo - 106 704 zł
[*] 44. budowa ciągu pieszo jednego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych przy Cmentarzu Brochowskim - os. Brochów - 208 725 zł
[*] 45. zielone podwórko miejscem spotkań ul. Reja, Grunwaldzka, Górnickiego, Sienkiewicza - 50 tys. zł
[*] 46. utwardzenie nawierzchni jedynej na os. Stabłowice drogi ziemnej - ul. Kruszcowa - 492 tys. zł
[*] 47. nowe wejście do budynku gimnazjum nr 34 ul. Zemska 16 E - Nowy Dwór - 450 tys. zł
[*] 48. usunięcie gruzu i śmieci z terenu fortu piechoty, ul. Polanowicka - 4 tys. zł
[*] 49. edukacyjny plac zabaw - Activ Park ul. Starogajowa dla Przedszkola nr 10 ul. Starogajowa - 55 000 zł
[*] 50. zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnymteren przy zbiorniku wodnym przy ul. Żmigrodzkiej - 270 tys. zł
[*] 51. Wrocławski Tramwaj Historii i Nauki - mobilna promocja historii, nauki i innowacji we Wrocławiu ul. Weigla - 120 500 zł
[*] 52. rewitalizacja podwórkaul. Łódzka - Tomaszowska- Przestrzenna - Wesoła - 115 tys. zł
[*] 53. osiedle na sportowo ul. Osiniecka - 220 tys. zł
[*] 54. zagospodarowanie terenów zielonych, park ul. Ziemniaczana - 220 tys. zł
[*] 55. likwidacja zaniedbanego i nieużywanego zbiornika osiedle Bieńkowice, ul. Ziemniaczana - 120 tys. zł
[*] 56. rewitalizacja boiska boisko obok parku przy ul. Ziemniaczanej - 100 tys. zł
[*] 57. park dla psówteren przy Parku Tysiąclecia - 180 tys. zł
[*] 58. plac zabaw w Przedszkolu nr 133, ul. Zemska 16B - 50 594,24 zł
[*] 59. budowa nawierzchni chodnika, ul. Obornicka wzdłuż działek 0 37 397,90 zł

[*] 60. modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 Nowy Dwór, ul. Rogowska 18 a - 105 tys. zł
[*] 61. rozbudowa wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Nadodrza, umożliwiająca łatwiejszą komunikację z oddalonymi od Rynku galeriami, pracowniami i centrami kulturotwórczymi Nadodrze/Ołbin - 170 tys. zł
[*] 62. budowa 3 stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego w okolicy os. Nadodrze, Dw. Nadodrze, ul. Jedności Narodowej, Słowiańskiej, Nowowiejskiej - 216 536,58 zł
[*] 63. budowa chodnika i poprawa nawierzchni w drodze gruntowej w ciągu ul. Marczewskiego - 100 tys. zł
[*] 64. poprawa bezpieczeństwa okolicy skrzyżowania ul. Jaworskiej i Strzegomskiej sygnalizacja świetlna na ul. Strzegomskiej i Jaworskiej - 90 tys. zł
[*] 65. poprawa bezpieczeństwa okolicy szkoły przy ul. Suwalskiejsygnalizacja świetlna na ul. Królewieckiej - 98 tys. zł
[*] 66. poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki postojowej i przesunięcie chodnika, ul. Vivaldiego - 46 tys. zł
[*] 67. rozbudowa wypożyczalni rowerów miejskich, ul. Vivaldiego i dalsze wg. wykazu - 136 tys. netto
[*] 68. "Wymarzone przedszkole" to Przedszkole nr 106 - plac zabaw teren wokół przedszkola nr 106. ul. Sycowska - 190 500 zł
[*] 69. plac sportów miejskichwzgórze Słowiańskie, Andersa, pl. Strzegomski - 296 900 zł
[*] 70. przebudowy zatoki przy ul. Białoskórniczej i pl. Podwórka pomiędzy Białoskórniczą, Rzeźniczą i Mikołaja ul. Białoskórnicza - 78 700 zł
[*] 71. Muchoborski Ogród Dzieci - dla Przedszkola nr 22, ul. Stanisławowska 90 - przedszkole nr 22 - 102 850 zł
[*] 72. wyrównanie i utwardzenie zapadniętej drogi oraz terenu wykorzystywanego na parkowanie samochodów, ul. Przestrzenna 48 i 49 - 60 050 zł
[*] 73. remont i utworzenie edukacyjnego ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu nr 6, ul. Braci Gierymskich - 142 066,50 zł
[*] 74. ogród na podwórku, podwórko ul Jedności Narodowej 45 i 45 a - 85 500 zł
[*] 75. uspokojenie ruchu oraz poprawa komfortu na drodze dojścia do ZSP 16 przy ul. Wietrznej - 32 tys. zł
[*] 76. modernizacja skwerku narożnik ul. Kołłątaja i Rejtana - 499 806 zł
[*] 77. stworzenie pasów rowerowych ciąg ul. Sikorskiego - Zachodnia - 220 tys. zł
[*] 78. Kolorowy Zawrót Głowy - plac zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego nr 34 ul. Piastowska, Nowowiejska, Gdańska - 116 392 zł
[*] 79. projekt zagospodarowania podwórka, ul. Jedności Narodowej 45- 45 a - 15 577,20 zł

[*] 80. odnowienie skweru w centrum osiedla "Cztery Dęby"ul. Kowalska i Chłopska - 42 tys. zł
[*] 81. miejsce rekreacji ul. Ełcka - plac - 73 tys. zł
[*] 82. rekultywacja zieleni ul. Berenta i skwer pl. Daniłowskiego - 32 tys. zł
[*] 84. ogród wyobraźni - skwer na terenie ZS 18, ul. Młodych Techników - 34 720 zł
[*] 85. warsztaty poetycko-muzyczne "Muzyka polskiego sowa" dla młodzieży i dorosłych, Krzyki lub Borek - 108 tys. zł
[*] 86. remont chodnika ul. Mrągowska na odcinku od ul. Fromborskiej do Rolnej Maślice - 100 tys. zł
[*] 87. zagospodarowanie terenu, ul. Mrągowska/Królewiecka - 100 tys. zł
[*] 88. zatoka parkingowa, ul. Mrągowska - 300 tys. zł
[*] 89. remont chodnika, ul. Warmińska na odcinku od ul. Maślickiej do ul. Rolnej Maślice - 41 650 zł
[*] 90. wzbogacenie roślinności oraz prewencyjne zabezpieczenie pasa zielenie - tzw. Aleja Kasztanowa ul. Wiejska na odcinku od ul. Solskiego do Cesarzowickiej - 46 801,50 zł
[*] 91. rewitalizacja zieleni na terenie byłych ogródków działkowych ul. Kamieńskiego - 98 tys. zł
[*] 92. przygodowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 90, Przedszkole nr 90, ul. Zaporoska - 51 36 514 zł
[*] 93. rewitalizacja skweru i alejki ul. Waryńskiego - 67 tys. zł
[*] 94. Złotnickie tarasy biegowe Park Złotnicki - 155 tys. zł
[*] 95. Słoneczny park na Ołtaszynie - 469 800 zł
[*] 96. boisko sportowe dla Gimnazjum nr 30 ul. Jantarowa - 351 811,98 zł
[*] 97. remont chodnika, ul. Daszyńskiego - 69 825 zł
[*] 98. boisko wielofunkcyjne dla SP nr 76SP nr 76, ul. Wandy - 500 tys. zł
[*] 99. rewitalizacja placu zabaw/parku, al. Hallera - 26 500 zł
[*] 100. budowa kładki pieszo rowerowej, przedłużenie ul. Iwana Franki - 450 tys. zł
Czytaj na następnej stronie

Które propozycje powinny zostać zrealizowane? (GŁOSUJ)

[*] 101. połączenie tras rowerowych w centrum ul. Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Grodzka, Piaskowa - 460 tys. zł
[*] 102. międzypokoleniowe centrum rekreacji mieszkańców Lipy Piotrowskiej, ul. Tymiankowa - 490 tys. zł
[*] 103. chodnik dla pieszych, ul. Wieczysta przy SP nr 17 - 52 418,66 zł
[*] 104. ogród poetów z forum dyskusyjnym. Ogród Pektograficzny [geologiczny] z mapą Polski i aktywną poczekalnią dla dzieci ZS nr 15 ul. Chopina - 498 tys. zł
[*] 105. poprawa jakości ciągów pieszychul. Baciarellego, Jackowskiego, Canaletta - 143 tys. zł
[*] 106. restauracja pomnika św. Jana Nepomucena Leśnica, pl. Świętojański - 250 tys. zł
[*] 107. Zielone Podwórko - plac zabaw, skwer, uporządkowanie miejsc parkingowych ul. Pomorska, Cybulskiego, Drobnera, Dubois - 410 tys. zł
[*] 108. Stret Spot wyspa Staromłyńska - 120 tys. zł
[*] 109. Stret Spot, ul. Kosynierów Gdyńskich - 120 tys. zł
[*] 110.Street Spot, pl. Polski - 120 tys. zł
[*] 111. Friends Dreem - kompleks sportowo-rekreacyjny z boiskami do baseballaul. Jaksonowicka, Nowy Dwór - 428 816,11 zł
[*] 112. rewitalizacja kwartału ul. Skłodowskiej, Nehringa, Nauczycielska - 160 tys. zł
[*] 113. monitoring Leśnica, Złotniki, Stabłowice, Marszowice - 500 tys. zł
[*] 114. remont chodnika ul. Szybowcowa/Lotnicza - 33 tys. zł
[*] 115. teren rekreacyjno-sportowy między bul. Ikara a ul. Drzewieckiego - 16 tys. zł
[*] 116. połączenie ul. Horbaczewskiego, Drzewieckiego i bul. Ikara - 90 tys. zł
[*] 117. przejście dla pieszych rondo Reagana, pl. Grunwaldzki - 33 500 zł
[*] 118. wyciszenie ruchu tramwajów przez szlifowanie szyn łuki tramwajowe ul. Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Drobnera/Dubois, pl. Teatralny/Świdnicka, ul. Nowowiejska - 105 tys. zł
[*] 119. ławki na pl. Kościuszki - 68 680 zł
[*] 120. przejście dla pieszych ul. Piotra Skargi w ciągu Promenady Staromiejskiej - 54 tys. 0 zł

[*] 121. rekonstrukcja hełmu wieży kościoła św. Macieja - 330 tys. zł
[*] 122. zabezpieczenie zabytkowych tramwajów zajezdnia przy ul. Legnickiej - 500 tys. zł
[*] 123. rekonstrukcja podstawy pomnika [cokół z ławką] "Ucieczka do Egiptu" Alfreda Vocke Szczepin, ul. Słubicka/Szprotawska - 80 tys. zł
[*] 124. uspokojenie ruchu na ul. Deszczowej - progi zwalniające ul. Deszczowa na odcinku od ul. Sowiej do Krzyckiej - 47 tys. zł
[*] 125. przejście dla pieszych i sygnalizacja świetlna dla pieszych skrzyżowanie ul. Nowy Świat, św. Mikołaja, Ruska i Kazimierza Wielkiego - 105 tys. zł
[*] 126. przedłużenie szpaleru drzew, ul. Reja - 35 tys. zł
[*] 127. budżet partycypacyjny dla Nadodrza i Ołbina Nadodrze i Ołbin - 300 tys. zł
[*] 128. Rozkład Jazdy - literacki przewodnik internetowy po Wrocławiu i Dolnym Śląsku Wrocław, Dolny Śląsk - 25 400 zł
[*] 129. boisko i plac zabaw ul. Białodrzewna/Konińska oraz ul. Kosmonautów/Białodrzewna - 467 572 zł
[*] 130. budowa chodników ul. Grabowa, ul. Bukowa - 60 270 zł
[*] 131. "Wywindowani kulturalnie" - dostosowanie obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych CK Wrocław Zachód, ul. Chociebuska - 139 tys. zł
[*] 132. rewitalizacja podwórka ul. Siemieńskiego, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska - 293 096 zł
[*] 133. "Aktywni w rytm muzyki" - muzyczny plac zabaw dla ZS nr 20 ZS nr 20, ul. Kłodnicka - 368 670,33 zł
[*] 134. oświetlenie wyspy Piasek, ul. Staromłyńska - 26 896 zł
[*] 135. powiększenie strefy parkowania, wyspa Piasek - 69 367,50 zł
[*] 136. monitoring Gajowice - 500 tys. zł
[*] 137. sołtysowicki plac zabaw dla SP 40 , ul. Sołtysowicka - 74 tys. zł
[*] 138. pas rowerowy ul. Kamienna - 180 tys. zł
[*] 139. park dla psów Park Południowy, Wschodni lub inny - 68 tys. zł
[*] 140. miejsca postojowe, ul. Uznańskiego/Kukuczki - 480 tys. zł

[*] 141. skwer i alejka, ul. Waryńskiego - 67 tys. zł
[*] 142. podwórzec spotkań, ul. Świdnicka 28 - Teatr Arka, Teatr Współczesny - 305 tys. zł
[*] 143. plac zabaw przy ZS nr 3, ul. Poleska - 271 900 zł
[*] 144. plac rekreacji dla seniorów, Park Gajowicki - 50 tys. zł
[*] 145. chodnik ok. 50 m, ul. Zaporoska - 30 tys. zł
[*] 146. Brazylijski Plener ul. Kołłątaja i Teatralna - 35 tys. zł
[*] 147. rewitalizacja podwórka - przekształcenie zrujnowanej wspólnej przestrzeni podwórko kamienic przy ul. Curie - Skłodowskiej 87-91 - 500 tys. zł
[*] 148. Malownicza Wyspa - Park sportu, Rekreacji i Zabawy, ul. Łanowskiego os. Marszowice - 269 240,83 zł
[*] 149. zagospodarowanie terenu - budowa przestrzeni zielonej, ul. Klodzka os.Gaj - 100 tys. zł
[*] 150. wykonanie odcinka drogi ul. Rolna nr 28-12 - 500 tys. zł
[*] 151. piknik gądzisko - osiedlowe miejsce spotkań, ul. Bajana - Drzewieckiego - 88 900 zł
[*] 152. mur oddzielający ul. Damrota ul. J. Narodowej od kontenerów na śmieci, ul. Jedności Narodowej a Wyszyńskiego - 30 500 zł
[*] 153. budowa boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem na terenie Stadionu Lotnicza, obiekt WCSHiR, ul. Lotnicza - płyta boczna - 460 tys. zł
[*] 154. rewitalizacja dzielnicy Biskupin poprzez odbudowę chodników przy ul. Spółdzielczej - 198 tys. zł
[*] 155. kort tenisowy - rewitalizacja obiektu sportowo- rekreacyjnegodziałka przy szkole podstawowej 98, ul. Sycowska - 450 tys. zł
[*] 156. podniesienie estetyki miasta przez zasłonięcie cmentarzy, ul. Jerzmanowska i Trzmielowicka - 65 tys. zł
[*] 157. modernizacja Stadionu Sportowego pod kątem potrzeb wrocławskich klubów futbolu amerykańskiego, rugby stadion MOSiR, ul. Lotnicza - 495 tys. zł
[*] 158. skwer Teatru Integracyjnego, ul. Mennicza 3 - 120 tys. zł
[*] 159. parking przed Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Inflancka - 72 tys. zł
[*] 160. Rędzin osiedle sportu i rekreacji, ul. Wędkarzy - 480 tys. zł

[*] 161. ścieżka po zdrowie - rekreacyjna trasa Nordic Walking z tablicami instruktażowymi, park Wschodni - 83 tys. zł
[*] 162. projekt szaty roślinnej dla fragmentu ul. Kurkowej - 200 900 zł
[*] 163. parkingi na podwórkach z towarzyszącą infrastrukturą, pl. Grunwaldzki - 490 tys. zł
[*] 164. Bawimy się razem - plac zabaw przy przedszkolu Integracyjnym nr 89, ul. Oporowska 1 - 100 tys. zł
[*] 165. zbudujmy nasze boisko, żeby było blisko, ul. Orzechowa - 498 100 zł
[*] 166. rewitalizacja podwórza na Starych Hubach, ul. Wapienna - 190 tys. zł
[*] 167. rekultywacja terenu zielonego wzdłuż ul. Powstańców Śl., ul. Wielka i pl. Powst. Śląskich - 22 500 zł
[*] 168. zagospodarowanie przestrzeni przy głównym sklepie na Osobowicach, wykonanie miejsc postojowych i nasadzenie drzew ulicznych, ul. Ostrowska - 50 tys. zł
[*] 169. wyrównanie terenu podwórka zapobiegające powstawaniu rozlewisk błota podwórko przy ul. Trzebnickiej, Kleczkowskiej, Siemieńskiego, Kraszewskiego - 28 400 zł
[*] 170. obłożenie oczka wodnego płytami typu JOMB, Las Kuźnicki - 17 tys. zł
[*] 171 remont ulicy, ul. Morska - 214 tys. zł
[*] 172. boisko z placem zabaw, ul. Hermanowska - 425 tys. zł
[*] 173. budowa ekranów oddzielających WPO ALBA od Kuźnik, zachodnia strona rzeki Ślęzy - 360 tys. zł
[*] 174. park linowy lasek w Kuźnikach - 374 tys. zł
[*] 175. remont ul. Rewalskiej - 152 tys. zł
[*] 176. remont ul. Sukielickiej - 400 tys. zł
[*] 177. park pokoleń Narnia, ul. Żabia Grobla - 500 tys. zł
[*] 178. Psi Park okolice Bartoszowic lub Biskupina - rejon wałów przeciwpowodziowych - 19 800 zł
[*] 179. budowa chodnika, ul. Starościńska, Kamieńskiego - 206 640 zł
[*] 180. uzupełnienia brakującego fragmentu drogi rowerowej w ciągu ul. Borowskiej, od ASK do wiaduktu kolejowego - 65 tys. zł

[*] 181. Nasz Świat - zagospodarowanie terenu na osiedlu Kozanów, rejon ul. Wiślańskiej - 500 tys. zł
[*] 182. Bezpieczny zakątek naszym placem zabaw - żeby na Pustkach nie było pustki, ul. Pustecka - 65 tys. zł
[*] 183. Nowy dywan dla mieszkańców - zagospodarowanie podwórza teren między ul. Kruczą, Tarnobrzeską, Stalowowolską - 289 tys. zł
[*] 184 zwiększenie bezpieczeństwa i potencjału rekreacyjno-turystycznego ul. Opatowickiej - utwardzenie pobocza, ul. Opatowicka - 450 tys. zł
[*] 185. Starszy-młody, nic nie szkodzi. Działamy Razem - bieżnia sportowa przy SP 95, ul. Stabłowicka 95 - 144 500 zł
[*] 186. Koło wodne - jaz na rzece Ślęża - jako generator środków finansowych dla planowanego parku na Oporowie rzeka Ślęża, 11km - 330 tys. zł
[*] 187. Nieponury plac zabaw przy ul. Ponurego-Piwnika - 47 400 zł
[*] 188. Grille miejskie al. Kasprowicza 45 - wały przeciwpowodziowe na os. Karłowice-Różanka - 96 tys. zł
[*] 189. mała architektura na pl. Daniłowskiego - 10 500 zł
[*] 190. rewitalizacja fragmentu pl. Piłsudskiego - stworzenie ogrodu miejskiego - 32 500 zł
[*] 191. zagospodarowanie podwórka rejon ul. Oporowskiej, Grochowej, Kłośnej - 360 tys. zł
[*] 192. ogród-galeria współpracy międzynarodowej, ul. Kamieńskiego - dawne ogródki działkowe - 168 tys. zł
[*] 193. nowa nawierzchnia ulicy, ul. Tatarska - 119 925 zł
[*] 194. bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu, Park Zachodni, w pobliży placu zabaw - 66 420 zł
[*] 195. Dolinki Krzemowe - rewitalizacja 5 placów zabaw - 262 605 zł
[*] 196. plac zabaw ul. Hłaski - 101 235 zł
[*] 197. Rewitalizacja Glinianek - kąpielisko miejskie, przebudowa i rozbudowa, ul. Kosmonautów Glinianki - 175 tys. zł
[*] 198. zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Curie Skłodowskiej, Norwida, Smoluchowskiego, Łukaszewicza - 480 tys. zł
[*] 199. remont chodnika, ul. Tyrmanda - 57 660 zł
[*] 200. rewitalizacja ulicy, chodnika i miejsc postojowych sięgacz ul. Olszewskiego w rejonie ul. Orłowskiego, Rodakowskiego - 315 tys. zł
Czytaj na następnej stronie

Które propozycje powinny zostać zrealizowane? (GŁOSUJ)

[*] 201 budowa/remont chodników ul. Zaporoska, Gajowicka - 250 tys. zł
[*] 202. rozbudowa ul. Ślicznej pomiędzy ul. Zielińskiego a Gwiaździstą - 500 tys. zł
[*] 203.. bistro kawiarnia integracyjno-kulturalna park Gajowicki - 500 tys. zł
[* ]204. rewitalizacja alejki ul. Partyzantów.
[*] 205. rewitalizacja zieleni, mała architektura, ul. Podwale/Komuny Paryskiej 2.ul.Krasińskiego 3.Promenada Staromiejska - 72 tys. zł
[*] 206. Skatepark, ul. Solskiego, przy Moście Oporowskim - 495 tys. zł
[*] 207. kładka nad rzeką Ślęzą, wschodnia strona Cmentarza Żołnierzy Polskich - przedłużenie ścieżki - 120 tys. zł
[*] 208. Renowacja pomnika "Pionierów Oporowa"Cmentarz Grabiszyński - 45 tys. zł
[*] 209. ogrodzenie rowu melioracyjnego i rewitalizacja zieleni, ul. Brylantowa i ul Agatowa - 19 100 zł
[*] 210. Integracja, Sport, Zdrowie, Wypoczynek - Strachocin, Wojnów, Swojczyce - rewitalizacja parku osiedlowego, park Strachociński w rejonie ul. Włościańskiej i Strachocińskiej - 498 tys. zł
[*] 211. rewitalizacja podwórka rejon ul. Stalowej, Grochowej i Oporowskiej - 476 tys. zł
[*] 212. Spotkajmy się przy bulach - miejsce do gry w bule i tenisa stołowego, SP nr 82, ul. Blacharska - 35 tys. zł
[*] 213. budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wojnów Strachocin, Bartoszowice i Biskupin - 165 tys. zł
[*] 214. modernizacja wyspy Słodowej - 500 tys. zł
[*] 215. konkurs na projekt toalety publicznej Wrocław - 500 tys.zł
[*] 216. rewitalizacja parku, Pracze Odrzańskie - 500 tys. zł
[*] 217. rower miejski - budowa 15 stacji Wrocław - 490 tys. zł
[*] 218. remont chodnika między dworcem kolejki wąskotorowej a parafią św. Bonifacego - 67 tys. zł
[*] 219. tablica informacyjna przy dawnym dworcu kolejki wąskotorowej, dawny dworzec kolejki wąskotorowej przy pl. Staszica - 20 tys,. zł

[*] 220. zagospodarowanie terenu przy kościele na Żernikach - zieleń, chodnik, oświetlenie ul. Żernicka 242 - 73 tys. zł
[*] 221. plac między kamienicami, ul. Benedyktyńska - 40 980 zł
[*] 222. park dla psów, ul. Beniowskiego, Odkrywców, Ślusarska - 27 034 zł
[*] 223. rower miejski - budowa 34 stacji lina Warszawska, Krakowska, Grabiszyńska, Poznańska, Karkonoska, Legnicka - 480 tys. zł
[*] 224. aktywizacja przestrzeni w centrum Brochowa - budowa targowiska ul. Mościckiego, Semaforowa - 495 500 zł

Które propozycje powinny zostać zrealizowane? (GŁOSUJ)

Wideo

Komentarze 26

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jarek

Komentarz mój dotyczy Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego2014 : Dobrze, gdyby ktoś to uaktualnił trochę oraz opisał co oznaczają stwierdzenia typu "dokumentacja projektu gotowa-czerwiec ". Jak to rozumieć? Że w tym miesiącu będzie gotowa a potem już realizacja robót? Jaski jest odstęp między jednym a drugim i w ogóle jaki to jest etap prac ? Brak takiej legendy i obszerniejszych wyjaśnień powoduje, że informacje tu zawarte są niepełne i słabe. Duży minus. I dlaczego musze mieć konto na jakimś śmiesznym FB, żeby móc komentować na stronie miasta wrocław?? Bo wtedy łatwiej mnie wytropić ? Bzdura.

A
Ann

Odnośnie propozycji 101- proponuję dodać odcinek pomiędzy Piaskową a Ks. Piotra Skargi oraz na skrzyżowaniu ulicy P.Skargi z Oławską oraz Kazimierza Wielkiego.

K
Krys z Wroc

pomiędzy ul Szybowcową a Lotniczą (poz 114) bo ludzie skręcają nogi na obecnym połamanym z wystającymi drutami, i zrobią dojazd dla karetek do przychodni przy bulwarze Ikara (poz 116)

.

Po tych wnioskach widac jak bardzo Prezydent ma gdzies to co dzieje się w mieście- to wołanie w akcie rozpaczy o zrobienie prostych rzeczy by żyło się normalnie lub ciut lepiej w tym zarsanym mieście-efekty cięć i oszczędności w budżetach ZDIUM ZIM i ZZM! Dutkiewicz robiąc szopkę z budżetem obywatelskim sam się wyłożył i pokazał jak olewał miasto przez tyle lat bo większośc tych wniosków pojawia się juz nie po raz pierwszy ale za każdym razem odpowiedx była że Wrocław nie ma pieniędzy bo jest kryzys ( wywołany organizacją imprez na które nas nie stać)

k
kali mieć kali dać

Niech w końcu zmodernizują stadion na ul lotniczej 72 tyle lat tam się nic nie dzieje a tyle ludzi tam przychodzi i siedzi -.- na dziurawych ławkach albo w strasznych ciemnościach ;]

R
Rachjka

Racja!!!psiepole jest zaniedbane, mogliby zrobic np gondole pod korone a tam jakies miejsce przesiadkowe albo gondole do dworca

L
Larka

1. "wyciszenie ruchu tramwajów przez szlifowanie szyn łuki tramwajowe ul. Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Drobnera/Dubois, pl. Teatralny/Świdnicka, ul. Nowowiejska - 105 tys. zł "

Powiedzcie, czy to nie powinno być robione w ramach normalnych prac MPK? Dlaczego ktoś złożył wniosek do budżetu obywatelskiego? Nie rozumiem skąd ten punkt.

2. "Grille miejskie al. Kasprowicza 45 - wały przeciwpowodziowe na os. Karłowice-Różanka - 96 tys. zł "
Już widzę, ile grilli po nocy zostaje na miejscu, ile jest zniszczonych, w ilu brakuje metalowych elementów...

3. "Brazylijski Plener ul. Kołłątaja i Teatralna - 35 tys. zł " Cóż się kryje pod tym pomysłem?

4. "bistro kawiarnia integracyjno-kulturalna park Gajowicki - 500 tys. zł " Kto ma na tym zarabiać i komu to potrzebne? Ktoś ma dostać pieniądze na prywatną inicjatywę ?

T
Taktaktak

Dlaczego nie moze powstac ten durny nextbikie na psim polu. Wielkie osiedle, jedna droga dojazdowa, wielkie korki i z 6 supermarketow jeden obok drugiego lidle 2 biedronki tesco netto stokrotka cxerwona torebka i wszystko na jednej ulicy. Aaaa zapomnialbym ze zrobili nam niby tramwaj kolejowy. Superr ekstra pojezdze sobie na glowny a z glownego na grunwaldzki?!?!?! ...

w
wrrr

skąd te ceny? to ze złota?

M
Mateusz

ludzie złoci, trzeba było składać wnioski, a nie teraz rozpisywać się w komentarzach.

d
dysan112

lub ZOO (szczytowo Biskupin). Wystarczało by te 2mln na to. Autobusy 145,146 są zapchane, często w korku stoją.
Tymczasowo można na Tarnogaj dać linie 16 do czasu przebudowy pętli. Na potrzeby linii która była by bardzo obciążona można zostosowac trój wagonowy skład konstali lub protram 205/204

p
punkier nihs

Chodniki zniszczone? Brak ławek? Jakieś barierki? Ludzie to jest zasrany obowiązek magistratu!

X
XYZ

Należałoby rozszerzyć zakres robót wykonywanych aktualnie na tym terenie o ten południowy odcinek ul. Ołtaszyńskiej, bo obecnie jest tam tylko gliniaste pobocze, A mieszka tam kilka tysięcy osób. Szczególnie żal mi dzieci szkolnych i matek z wózkami, zwłaszcza w czasie deszczu.

o
ona

ludzie nie ma po czym chodzic w tym miescie w szpilkach

h
harnas

trzeba było wyliczyć szacunkowo i podać we wniosku

Dodaj ogłoszenie