Bliżej podróży pociągiem z Wrocławia do Świdnicy i pod Ślężę

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych
Na koniec roku, po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy. Pociągi towarowe już kursują z Sobótki Zachodniej do Świdnicy. Kończy się układanie toru między Wrocławiem i Sobótką. Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają dodatkowy dostęp do kolei. Realizowana za ponad 200 mln zł przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Kończy się układanie toru pomiędzy Wrocławiem a Sobótką. Od Sobótki Zachodniej do Świdnicy po nowych torach już prowadzony jest ruch towarowy.

Tory na mijankach

Ostatnimi odcinkami, na których układane są nowe tory, są mijanki w Bielanach Wrocławskich oraz Kobierzycach. Wykonawca, po demontażu starego toru, na całym odcinku wzmocnił grunt pod kolejową trasą. Na szlaku remontowane są 53 przejazdy kolejowo-drogowe. Na skrzyżowaniach ustawiono już sygnalizatory urządzeń zabezpieczających. Roboty z branży automatyki i energetyki zapewnią właściwą pracę systemu sterowania ruchem pociągów. Przygotowywane do kursowania pociągów są mosty i wiadukty. Odnowiona została przeprawa nad rzeką Ślężą we Wrocławiu.

Z 14 przystanków wsiądziemy do pociągów Wrocław - Świdnica

Podróżni między Wrocławiem a Świdnicą skorzystają z przebudowanych 14 przystanków we: Wrocławiu Wojszycach, Wrocławiu Partynicach, Bielanach Wrocławskich, Domasławiu, Kobierzycach, Wierzbicach Wrocławskich, Pustkowie Żurawskim, Rogowie Sobóckim, Sobótce, Sobótce Zachodniej, Szczepanowie, Marcinowicach, Pszennie oraz Świdnicy Przedmieście.

Na przystankach przewidziano jasne, energooszczędne oświetlenie oraz czytelne oznakowanie, wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla dojeżdżających do przystanków rowerem, zaplanowano stojaki na rowery.

Na rogatkach Wrocławia będzie przystanek Bielany Wrocławskie. W mieście pociąg zatrzyma się na dwóch przystankach - Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Perony ustalono w dogodnych lokalizacjach. Przystanek Wrocław Partynice będzie bliżej ul. Zwycięskiej, a Wrocław Wojszyce przy ul. Grota-Roweckiego.

Aby maksymalnie ograniczyć czas zamknięcia przejazdów kolejowo-drogowych, sąsiadujących z przystankami Wrocław Partynice i Wojszyce perony usytuowano po obydwu stronach drogi.

Dodatkowe możliwości kolei - szerszy zakres prac

Plany rozwoju kolei - budowy drugiego toru na odcinku Wrocław - Kobierzyce oraz reaktywacji linii kolejowej z Kobierzyc w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej (nr 310) spowodowały rozszerzenie zakresu prac.

Na stacji w Kobierzycach zwiększono zakres prac. Przeprojektowany i przebudowywany jest układ torów. Nowy, dwukrawędziowy peron i dodatkowa mijanka zapewnią możliwość obsługi większej liczby połączeń.

Przywracane połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/godz. W sierpniu 2020 roku został przywrócony ruchu towarowy Sobótka Zachodnia – Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych: w tym 6 mostów i 3 wiadukty.

Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Dodaj ogłoszenie