BEAUTIFUL COMPANY Z WROCŁAWIA: JAK POMAGAĆ MĄDRZE

Materiał informacyjny BEAUTIFUL COMPANY
Czas Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, początek wakacji, czy choćby obecnie – pandemia covid, to okresy, w których znacząco wzrasta liczba działań charytatywnych. Prospołeczna postawa firm bardzo cieszy, jednak często działają one bardzo spontanicznie, wybierając tych, którzy najgłośniej wołają o pomoc, a nie tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują.

W Beautiful Company pomagamy nie tylko od święta. Rok 2020 był trudnym okresem dla większości społeczeństwa, dlatego tym bardziej zależało nam na znalezieniu instytucji, która działa w oparciu o jasno zdefiniowane wartości oraz ma plan na zagospodarowanie otrzymanych środków w perspektywie długofalowej pracy z beneficjentami.

Chcieliśmy poznać tło działania wybranej instytucji charytatywnej, zrozumieć jej problemy i potrzeby. Pragnęliśmy także spojrzeć na świat oczami jej klientów, aby jeszcze bardziej spersonalizować pomoc. Tak trafiliśmy do Fundacji Eudajmonia, która kreuje warunki do zmian oraz wzmacnia potencjał osób chcących podnieść jakość swojego życia - aktywizuje społecznie, dydaktycznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami.

„W Fundacji patrzymy na człowieka holistycznie – chcemy, aby doświadczył pełni życia. Powinien zaakceptować swoją niepełnosprawność i wykonywać codzienne czynności tak, jakby jej nie było, bo to nie ona definiuje jego osobę” – mówi trener pracy, Piotr.

Rzeczywistość fundacyjna nie jest, niestety, usłana różami. Zespół posiada świetne pomysły na pracę z beneficjentami, ale bardzo często po prostu brakuje pieniędzy na materialne pomoce w pracy.

Piszemy projekty i otrzymujemy fundusze z Unii lub MOPSu, ale jeśli chodzi o pomoc z zewnątrz, od Darczyńców, prawie nie istnieje. A przecież fundacja to nie tylko osoby, którym należy wypłacać comiesięczną pensję, to przede wszystkim Klienci, którzy potrzebują konkretnych sprzętów, aby móc aktywnie uczestniczyć w warsztatach rozwojowych – mówi pan Piotr.

Cenna praca warsztatowa

W Beautiful Company zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w kompleksowości zajęć są niezbędne sprzęty. Warsztaty społeczne, dydaktyczne czy zawodowe prowadzone przez fundację wymagają nie tylko merytorycznego przygotowania. Osoby z niepełnosprawnościami, po porażeniach, niedowidzące czy poruszające się na wózku, obok paneli dyskusyjnych, obejmujących często trudne tematy społeczne, uczestniczą także w arteterapiach, czyli terapiach przez sztukę, uczą się gotować i pracować przy komputerze.

Przekazane przez Beautiful Company sprzęty znacząco wpłyną na poprawę jakości zajęć z beneficjentami fundacji. Zaopatrzenie w komputery czy skompletowanie pomocy kuchennych, od lodówki po parowary, sprawi, że jeszcze bardziej rozszerzy nam się wachlarz możliwości zajęć, co w realiach naszej pracy jest bardzo cenne – cieszy się pan Piotr. – Zależy nam, aby ludzie na koniec dnia byli po prostu szczęśliwsi, bo nauczyli się kolejnej rzeczy przybliżającej jeszcze bardziej do osób, które o ich świecie oraz ich codziennych trudnościach nie pojęcia.

Warto pomagać

Pamiętajmy, że każda firma może pomagać i to nie tylko od święta. Nie trzeba od razu przekazywać milionów lub zatrudniać specjalistów od CSR. Wystarczy czujnie rozejrzeć się w lokalnej społeczności, otworzyć serce, włączyć empatię oraz zacząć rozmowę o problemach i potrzebach ludzi.

Dodaj ogłoszenie