Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Materiał informacyjny Wody Polskie

W trosce o Twoje bezpieczeństwo

Powódź to niszczący żywioł. Ryzyka jej pojawienia nie da się całkowicie wykluczyć, ale można się przygotować. Jest to wspólne zadanie dla administracji państwowej, samorządowej i mieszkańców zagrożonych terenów.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne opracowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Szczegóły dotyczące spotkań można znaleźć na stronie www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy na konsultacje społeczne
do 22 września 2021 r

Materiał oryginalny: Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym - Polska Times

Dodaj ogłoszenie