300 złotych dla ucznia. Czas złożyć wniosek, by szybko dostać pieniądze. Kiedy i gdzie?[13 sierpnia]

Zbigniew Biskupski AIP
Andrzej Zgiet / Polska Press
Od 1 lipca można złożyć wniosek o 300 złotych n a ucznia. Przez lipiec tylko drogą elektroniczną. Ale to oznacza, że o dowolnej godzinie i z dowolnego miejsca Polski i na świecie. Trzeba wiedzieć, że kto złoży wniosek w wakacje, ten pieniądze dostanie najpóźniej we wrześniu. Kto później - będzie czekał nawet do listopada. Są jednak gminy, które wypłacają 300 złotych niemal "od ręki", zwłaszcza przelewają je na konta osób, które wnioski składają przez Internet!

Prawie 565 tys. świadczeń z programu „Dobry Start” wypłacono w lipcu rodzinom. To ponad 169,4 mln zł wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, które już w lipcu trafiło do polskich rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Program „Dobry Start” ruszył w lipcu br. Wnioski przez pierwszy miesiąc można było składać wyłącznie online przez portal Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Od sierpnia wniosek można złożyć także w urzędzie.

W lipcu online złożono 1,09 mln wniosków o wsparcie z programu „Dobry Start”. Samorządy w tym okresie przyznały ponad 1,66 mln świadczeń dobry start.

- „Samorządy, pomimo możliwości rozpatrzenia wniosków i wypłaty świadczenia dobry start do 30 września, jeszcze w lipcu rozpatrzyły prawie wszystkie złożone w tym okresie wnioski. Co ważne w ponad 1/3 przypadków wypłaciły pieniądze jeszcze w lipcu” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.Od środy 1 sierpnia można wnioski składać też w urzędzie lub wysyłać pocztą. Jednak ci, którzy zdecydowali się wysłać je drogą internetową są podwójnie wygrani. Choć pieniądze powinny do nich trafić do końca września - o ile tylko wniosek jest złozony w wakacje - to jednak jest to termin obowiązkowy dla urzędów jako finalny. Mówiąc inaczej nie wyklucza wypłacenia pieniędzy wcześniej - ale jako dobra wola urzędu.

Wiele z nich jednak tak własnie robi. Na przykład mieszkańcy woj. śląskiego, którzy złożyli wnioski o 300 zł na ucznia przez internet w lipcu, dostali pieniądze także w lipcu.

Od środy 1 sierpnia wnioski o 300 złotych na ucznia w ramach świadczenia "Dobry Start" można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysłać go pocztą. Złożenie wniosku do końca wakacji gwarantuje wypłatę pieniędzy we wrześniu - a nawet wcześniej.

Wniosek o świadczenia drogą tradycyjną można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.

Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uwaga! Wniosek warto też złożyć szybko z innego powodu: wprawdzie przepisy nakazują wypłatę pieniędzy na wnioski złożone w lipcu i sierpniu do 30 września, ale nic nie stoi na przeszkodzie wypłacenia ich wcześniej. Jak nas informują Rodzice, na wnioski złożone w lipcu pieniądze wpłynęły na ich konta już w lipcu!

Ta zmiana rozkładu jazdy PKP po wakacjach najbardziej zaboli dojeżdżających na co dzień do pracy lub szkoły. Po prostu kliknij, a poznasz zmiany w rozkładzie PKP.

Kiedy rodzina dostanie wsparcie? Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Ale nic nie stoi na oprzeszkodzie, by gmina pieniądze wypłaciła wcześniej! Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
Uwaga na terminy! Uwaga! Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Załączone pliki:

W załączniku jest wykaz wszystkich punktów w Polsce, które przyjmują wnioski o 300 złotych dla ucznia wypełnione tradycyjnie.

Klikając w ten tekst trafisz na stronę ministerstwa, z której można wydrukować wzór wniosku o 300 złotych oraz załącznik, który składa się do wniosku

Od 1 lipca kiedy program ruszył rodziny mogą składać online wniosek o świadczenie dobry start poprzez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole, Bank Millennium, Getin Bank, Nest Bank, Banki Spółdzielcze SGB, Bank BPS SA.

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kliknij w ten tekst a przejdziesz na stronę z instrukcją jak złożyć wniosek on-line przez portal Empatia

Kliknij w ten tekst a trafisz na stronę z instrukcją oraz możliwością złożenia wniosku o świadczenie dobry start on-line przez bankowość elektroniczną twojego banku

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego. Naprawdę warto!

Kiedy rodzina dostanie wsparcie? Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Nie przegap terminu! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

To prawie pewne, że przepłacasz za polisę mieszkaniową lub niedostatecznie chroni ona twój majątek - robi tak ponad 80 proc. Polaków. Kliknij w ten tekst a dowiesz się jak to naprawić!

Szybki wniosek

Dlaczego już teraz warto pomyśleć o wniosku o 300 złotych na ucznia? Dla odpowiedzi na to pytanie kluczowe znaczenie ma okoliczność, iż wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lipca, a tradycyjną – osobiście w punktach wyznaczonych przez urzędy, od 1 sierpnia czyli w samym środku wakacji. Jak pokazała to akcja ubiegłorocznego odnawiania wniosków o 500 plus, tworzą się wówczas gigantyczne kolejki.

Dlatego lepiej złożyć wniosek drogą elektroniczną. 1 lipca albo nawet kilka dni później, z domu lub z wakacji. By jednak to było możliwe, trzeba mieć tzw. profil zaufany. W prosty sposób można go załatwić poprzez bankowość elektroniczną – taką możliwość oferują swoim klientom największe banki w Polsce. Niewykluczone, że niektóre z nich wkrótce zaoferują możliwość nie tylko założenia profilu zaufanego, ale i składania wniosku o 300 zł na ucznia, bezpośrednio ze swojej strony bankowości elektronicznej.
Warto więc w banku lub e-urzędzie załatwić taki profil zaufany (kto go jeszcze nie ma, bo to takie samo narzędzie, które umożliwia składanie PIT przez internet lub wniosku o wydanie dowodu osobistego) i spokojnie wyjechać na wakacje, by z dowolnego miejsca w kraju lub na świecie już 1 lipca) zapewnić sobie dzięki złożonemu wnioskowi 300 zł na uczące się dziecko w ramach programu „Dobry Start”.

Do banków, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, należą m.in. te najpopularniejsze: ING Bank Śląski, PKO BP, Pekao SA, Millennium, Bank Zachodni WBK. Ale także inne. Na stronie internetowej banku, w którym masz swoje konto osobiste łatwo sprawdzisz, czy dostępna jest w nim taka funkcjonalność!

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego. Naprawdę warto!

Kto dostanie 300 złotych

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać 300 złotych dla ucznia na "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek o 300 złotych dla ucznia

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Ważne! Wniosek o 300 złotych dla ucznia należy złożyć do 30 listopada.

Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Uproszczona procedura. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Kiedy rodzina otrzyma pieniądze z programu "Dobry Start"

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wideo

Materiał oryginalny: 300 złotych dla ucznia. Czas złożyć wniosek, by szybko dostać pieniądze. Kiedy i gdzie?[13 sierpnia] - Strefa Biznesu

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Antoni

kolejna dotacja dla bachorobow. galerie handlowe w Rzeszowie  pekaja w szwach w tzw. godzinach pracy bo do przyjezdnych wiesniakow dolaczyla rzesza miastowych 500 plusow, ktorzy nie pracuja tylko chodza na zakupy. Kiedys znajomy kierowca autobusu pytal mnie skad takie tlumy codziennie na ulicach i na chodnikach, kiedy ci ludzie pracuja. wiec mu powiedziale, ze to przyjedne wiesniaki oraz 500 plusy.

E
Ewa Danna
Masz swieta racje , gosciu
E
E. Danna
300 zl to smieszna kwota. Moze ona starczyc na pierwszy miesiac i poczatek, ale nie na caly rok szkolny. trzeba tez policzyc pozadne buty, sportowe buty (ktore nie rozleca sie po 5 miesiacach), pozadny tornister, lub plwcak, ktory nie wyrzadzi szkod kregoslopa. trzeba tez dodac kortke, sponie przeciwdeszczowe, kalosze. ksiaz
ki, lektore obowiazkowa, koszt malego instrumentu jak- flet prosty. Kask i swiatla odblyskowe, kamizelka odblyskowa - dzieci czesto dojezdzaja rowerami do szkoly. uwazam ze minimum 500 zl potrzebne jest uczniowi na start szkolny.
h
hańba i zdrada
trzeba zająć czymś plebs by nie myślał jak to można za uczciwą pracę pobudować sobie zamek. sam by chciał ale nikt go nie uczy jak robi się taki biznes. są dla młodych jakieś kursy stardupy , dla kobiet mejkery a reszta od rana do nocy wypełnia formularze na 300, 400, 500, mieszkanie, piec, fotopanele ... plus . i jest tak zajęta tym by tego nie stracić że nie zauważa że życie przemija. taki raj sprawili narodowi solidarni obrońcy przed komunizmem. bo nie akceptowalna była wspólna państwowa własność ziemi, środków produkcji ...
Dodaj ogłoszenie